KVKK Başkanı: “Kişisel Verilerin Korunması Noktasında Tüm Sektörlere Yol Gösteriyoruz”

KVKK Başkanı: “Kişisel Verilerin Korunması Noktasında Tüm Sektörlere Yol Gösteriyoruz”

7 February 2019 0 By 1kvkk

KVKK Başkanı: “Kişisel Verilerin Korunması Noktasında Tüm Sektörlere Yol Gösteriyoruz”

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından II. Kişisel Verileri Koruma Sempozyumu bugün İstanbul’da düzenlendi.

 

Açılış konuşmasını Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk BİLİR’in yaptığı programda Kişisel Verileri Koruma mevzuatı, dijital ve elektronik ortamda kişisel verilerin korunması ve kişisel verilerin korunması alanında uluslararası uygulamaların incelenmesi gibi konular ele alındı.

Başkan BİLİR konuşmasında kişisel verilerin korunmasının önemi ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yapmış olduğu çalışmalardan bahsetti.

2018 yılında dünyadaki en önemli ikinci küresel riskin, veri güvenliğine karşı yürütülen faaliyetler olduğunu belirterek, büyük veri, yapay zekâ, nesnelerin interneti, blokzinciri teknolojisi, dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 gibi kavramların hayatımıza girdiği bir noktada teknolojiden soyutlanmış bir hayat düşünülemeyeceğini belirtti.

Başkan BİLİR konuşmasında, kişisel verilerin korunmasının temel amacının, kişinin özel hayatının gizliliğini güvence altına alarak aslında kişiyi korumak olduğunu ve bu bilinçle görev yapan Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Anayasa’da öngörülen kişi temel hak ve hürriyetlerini en üst düzeyde koruduğunu ve gelişmesine katkı sağladığını, toplumsal bir farkındalık oluşturduğunu, aynı zamanda kişisel verilerin korunması ilke ve esaslarını içselleştirerek bu ilkelerin ne şekilde hayata geçirileceği noktasında tüm sektörlere yol gösterdiğini ifade etti.

Başkan Bilir’in konuşmasının ardından geçilen sempozyumun ilk oturumunda Kişisel Verileri Koruma Kurumu 2. Başkanı Sayın Cabir BİLİRGEN moderatörlük yaptı. Bu oturumda konuşmacılar başta temel hak ve hürriyetler ekseninde olmak üzere Ceza Hukuku, İş Hukuku alanında kişisel verilerin korunması mevzuatı konusunda görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Programın öğleden sonraki bölümünde Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU’nun moderatörlüğünde Dijital ve Elektronik Ortamda Kişisel Verilerin Korunması başlıklı oturumda konuşmacılar büyük ve açık veri, unutulma hakkı, siber tehditler ve elektronik ticarette kişisel verilerin korunması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyesi Sayın Şaban BABA moderatörlüğünü yaptığı Kişisel Verilerin Korunması Alanında Uluslararası Eksen başlıklı 3. oturumda kişisel verilerin hukuka uygunluk halleri, veri sorumlularının yükümlülükleri, Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile ulusal ve uluslararası bağlamda kişisel veri aktarımı konuları tartışıldı.

 

Kaynak: www.kvkk.gov.tr